МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „СОФИЯ ТВОРИ 2018 Г.“

От admin

МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „СОФИЯ ТВОРИ 2018 Г.“

Р Е Г Л А М Е Н Т

„София твори“ е фестивал на любителското творчество и има за цел да представи огромното разнообразие на различните видове изкуства и да покаже творческите дарования на подрастващите и младeжите, организирани в различните културни центрове, читалища, младежки домове, училища, детски градини, сдружения и др. на територията на Столична община.
Той ще даде възможност на талантливите деца и младежи да изявят пълноценно своите заложби в различните видове и жанрове изкуства и тяхното насърчаване към творчество за популяризиране на националните и световни културни ценности.
Организатор – Общински културен институт ДК „Средец“ под патронажа на Столична община.
Фестивалът има конкурсен характер и ще се проведе от 16 до 19 май 2018 г.

Място на провеждане

Концертна зала на ОКИ ДК „Средец“, ул. „Кракра“ 2А

График за представяне на участниците

16.05 – Сряда – Съвременно танцово изкуство – класически и характерни танци
17.05 – Четвъртък – Фолклорно, класическо и съвременно музикално изкуство
18.05 – Петък – Фолклорно танцово изкуство
19.05 – Събота – Гала концерт и награждаване

Възрастови групи деца
I група – деца до 7 години
II група – деца от 8 до 14 години

Възрастови групи младежи
I група – младежи от 15 до 18 години
II група – младежи над 19 години

Забележка: Възрастовата група се определя от преобладаващата част участници /по-малки към по-големи /

Начин на представяне
– групово /ансамблово/
– камерно /до 4 участника/
– солово
Разпределение по жанрове:

I. Български сценичен танцов фолклор- 1 изпълнение
– групово – едно изпълнение до 8 мин.
– камерно – едно изпълнение до 5 мин.
Индивидуалните изпълнения са само в рамките на груповите и камерни представяния

II. Класически балет – 1 изпълнение – изпълненията да бъдат в стилистиката на класическия танц.Изразните средства да бъдат съобразени с възрастовата характеристика.
– групово изпълнение – до 6 мин.
– камерно изпълнение – до 4 мин.
Забележка: Соловите изпълнения са в рамките на общата композиция

III. Характерни танци – 1 изпълнение – изпълнения, носещи характера на битовите народни танци на различните националности и етноси
– групово изпълнение – до 6 мин.
– камерно изпълнение – до 4 мин.

IV. Съвременни танци – 1 изпълнение – изпълненията от тази категория могат да бъдат в стиловете: джаз танц, съвременен танц / греъм, релийз, контакт импровизация и др./,
нео-класика и др. фрий денс – издържани в стиловете на хип-хоп танца и могат да включват: Free dance, Locking & Pooping, Krumping, Clowndancing и др./
– групово изпълнение, композиция – до 6 мин.
– камерно изпълнение – до 4 мин.

V. Европейски и латиноамерикански танци – 1 изпълнение
– групово изпълнение – 6 мин.
– камерно изпълнение – до 4 мин.
Критерии за оценяване: хореографска композиция, стил и характер, техническо майсторство, емоционалност, артистичност, динамика, оригиналност, сценична култура, съпровод, костюми.
VI. Класическо и съвременно музикално изкуство

1. Класическо пеене -1 едно изпълнение
– групово – до 5 мин.
– камерно – до 4 мин.
– солово – до 3 мин.
2. Съвременни групи и състави – едно изпълнение
– групово – до 5 мин.
– камерно – до 4 мин.
– солово – до 3 мин.
3. Инструментални групи – едно изпълнение
– вокално-инструментални групи – до 5 мин.
– инструментални групи – до 4 мин.
– солово – до 3 мин.

VII. Фолклорно музикално изкуство

1. Народни хорове и вокални групи – едно изпълнение
– групово изпълнение – до 5 мин.
– камерно изпълнение – до 4 мин.
– солово изпълнение – до 3 мин.
2. Инструментални изпълнители – едно изпълнение
– групово – до 5 мин.
– камерно – до 4 мин.
– солово – до 3 мин.

Критерии за оценяване: музикална композиция, интонация, тембър, сила и
красота на звука, изпълнителско майсторство, сценично поведение.

Заявки за участие /по образец/ се приемат до 20 април 2018 г. в ОКИ ДК „Средец“, ул. „Кракра 2А ст. № 8,
тел. 02/94410 92, email: dksredets@abv.bg
Допълнителни условия:

1. Във фестивала могат да участват само непрофесионални състави и изпълнители, функциониращи на територията на Столична община
2. Участието във фестивала е безплатно.
3. Решенията на специализираните комисии не подлежат на обжалване.
4. За неспазване на регламента или грубо нарушение, съответният състав се дисквалифицира.
5. Музикалният носител да бъде на CD или флаш памет с добро техническо качество и само с изпълнението за конкурса. При некачествен запис, изпълнението се анулира.
6. Организаторите не носят отговорност за личните вещи и реквизита на участниците.
7. Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите по време на фестивала, както и за поведението на участниците и опазване имуществото на културния институт.
8. Програмата на фестивала се определя от организаторите по реда на подадените заявки.
9. В Гала концерта участват заелите първи места в съответните категории.
10. Класираните участници от 1 до 3 място в съответните категории получават дипломи, грамоти, плакети, медали и др. награди по време на Гала концерта.

ОКИ ДК „Средец“ учредява „Специална награда“ предоставяща възможност за представяне на самостоятелен спектакъл на неговата сцена.

Организаторите осигуряват художествено осветление, озвучаване, включващо 5 микрофона на стойка с кабел и роял.

За справки и информация – Симеон Симеонов – координатор на фестивала – тел. 0884010596,0889215605 ; e-mail:simeonov.sim@abv.bg;

ЗАЯВКА
за
участие в Младежки фестивал на изкуствата „София твори“ 2018 г.

1. Организация:………….

2. Име на състава:….

3. Име на ръководителя:…

4. Адрес, тел. факс, ел. поща за контакт…..

5. Програма

категория……

възрастова група…..

вид изкуство….

изпълнение (групово, камерно, солово)….

репертоар
1…….

6. Съпровод

СD или флаш памет

Дата….. Подпис:….

Оставете коментар