Димитър Лефтеров

0888570554

Преподавател в

 

АТРАКЦИОНЕН КЛУБ „НАЙА“

Атракционен клуб „Найа“ е изграден върху необичайна културна симбиоза, носеща философията на Изтока, полъха на традициите и новите модерни течения от японската реалност в наши дни. Създаден е през 1990 г. в София от Димитър …

Димитър Лефтеров