АТРАКЦИОНЕН КЛУБ „НАЙА“

Атракционен клуб „Найа“ е изграден върху необичайна културна симбиоза, носеща философията на Изтока, полъха на традициите и новите модерни течения от японската реалност в наши дни. Създаден е през 1990 г. в София от Димитър Лефтеров – актьор, майстор по бойни изкуства и експерт по сценично озвучаване.Днес различни поколения в школата изучават бойни изкуства, японски език, стрелба с лък, актьорско майсторство. Екипът е малък, но всички членове са съмишленици, обединени от идеята да разкрият красотата на японската култура пред деца от най-ранна детска възраст до порасналите им родители. Клуб „Найа“ печели редица отличия, а малките бойци по карате успяват да привлекат вниманието на експерти и специалисти от Япония – родината на бойните изкуства. От 1994 г. насам възпитаниците на Димитър Лефтеров печелят водещи позиции на национални турнири по карате. От същата година клубът се изявява на сцената под различни форми – клоунади с деца, пантомимни спектакли и синтетични форми. Съвместно с Школата по китара, деца от клуба имат концертни изяви и участват в телевизионни предавания. Възпитаниците на клуб „Найа“ изучават също и пластични решения за различни творческихепънинги. Клубът се развива и по посока иновации. С помощта на преподавателите в него традиционният японски театър „НО“ идва у нас и от 2015 г. съвместно организираме Дните на Японската култура. Впечатлени от уменията на нашите учители, японските ни партньори възложиха на Янко Попов – преподавател в клуба, да разработи заедно с Петко Славов, докторант по старояпонски, приложение за мобилни устройства, което да популяризира традиционния театър, както по света, така и в самата му родина – Япония.

Ние от клуб „Найа“ не спираме да се развиваме и да учим. Наши членове са чести гости на японските ни партньори, а те обучават у нас бъдещите майстори в бойните изкуства. Мисията ни е преди всичко да развиваме духовното израстване на младите и да разширяваме кръгозора им.

Част от възпитаниците ни са студенти в чуждестранни университети и успешно прилагат наученото в часовете по японски език на Янко Попов. Горди сме с постиженията на учениците ни, които носят българската култура по света.

 

Клуб „Найа“ се наложи не само като школа, но и като културно средище – част от голямото семейство на Дом на културата „Средец“. Ние вярваме, че най-доброто тепърва предстои и работим, за да го постигнем.

Художествен ръководител: Димитър Лефтеров

тел. 0888570554

Такси: единично посещение – 5.00 лв; на месец – 36.00 лв


 

An unorthodox cultural symbiosis underpins the activities of Naia Fun Club, a combination of the philosophy of the East, the breath of tradition and the new, modern aspects of life in Japan in our day. The club was founded in 1990 in Sofia by Dimitar Lefterov – actor and martial arts and stage sound expert. Today, different generations at the club practice martial arts, study the Japanese language, archery, acting. The team running the club is but a small one, yet all members share the same idea of revealing the beauty of Japanese culture to the children at the earliest age, but also to their grown-up parents. Naia Club has been awarded a number of distinctions, and the young karate fighters even attracted the attention of experts from the country where martial arts came into being – Japan. Since 1994 the Naia Club children have been holding top positions at national karate competitions. 1994 was also the year when the club took to the stage – with children’s clown sketches, pantomimes and synthetic forms. Together with the Guitar school, children from the club have had concerts and have even appeared on television. The Naia Club members also put their minds to finding creative solutions for different happenings. The club is also highly innovative. With the help of its tutors, Noh theatre came to Bulgaria for the first time, and since 2015, we have been organizing Days of Japanese Culture in Bulgaria together. Impressed by the skills of our tutors, our Japanese partners entrusted Yanko Popov, instructor at the club, together with Petko Slavov, who is currently working on his PhD in Old Japanese, to develop a mobile application for popularizing this traditional theatre around the world, but also in the country where this Noh theatre was born – Japan.

 

We, from Naia Club never stop learning and moving forward. Our members frequently pay visits to our Japanese partners who train Bulgaria’s future martial arts masters. Our mission, above all else, is to advance the spiritual development of the young and to widen their horizons. Some of our members are students at universities abroad and they have successfully been applying the knowledge they have gleaned during Yanko Popov’s Japanese language classes. We are proud of the achievements of our members who have been spreading Bulgarian culture around the world.

 

Naia Club has outgrown the bounds of a school, it is now a cultural hub – part of the big family of Sredets Culture House. We believe that the best is yet to come and we are working hard to achieve it.

Оставете коментар