ШКОЛА ПО КИТАРА

Школата по китара е създадена през 1994 г. В нея учениците усвояват основните теоретични знания и изпълнителски умения, които са добра основа за музициране в различни жанрове – класика,  джаз, поп и рок. Курсът се провежда в три групи: начинаещи, средно напреднали и напреднали – без възрастови ограничения. Някои от нашите възпитаници са водени единствено от любителски интерес. Други успешно се подготвят за кандидатстване в НМУ „Л. Пипков“, НМА „Проф. П. Владигеров“ и Нов български университет. Много от тях вече са завършили тези учебни заведения и имат своите професионални изяви. Школата по китара заема достойно място сред останалите учебни формации към ОКИ ДК „Средец“ с редовните си продукции и концерти, както и с участията си в страната и чужбина. Младите китаристи са участвали  в телевизионни предавания по БНТ и БТВ, както и в различни фестивали у нас и в чужбина. Ръководител на школата по китара е Павел Павлов.

 

Участие в откриването  на Първи международен фестивал  по класическа китара – гр. Кюстендил (1996 г.)

Участие в програмата на същия фестивал, заедно с Атракционен клуб „Найа“ към ОКИ ДК „Средец“ (1997 г.).

Участие в гр. Босилеград, Сърбия (1998 г.)

Концерт на Школата по китара и Атракционен клуб „Найа“ по случай Деня на будителите в гр. Босилеград, Сърбия (1999 г.)

Стипендия за преподавателя от фондация „Париж – град на световните изкуства“ със съдействието на Столична община /Париж/(2001 г.)

Награда, грамота и плакет от Министерството на културата за постигнати високи творчески резултати  в развитието на българската култура на преподавателя (2007 г.)

Участие в Международния фестивал за класическа китара – гр. Кюстендил – I място и едногодишна стипендия за ученик от школата (2007 г.)

Създаване на Акустично трио P.R.O. „Acoustic“ с ръководител Павел Павлов (2011 г. )

Участия в Национален конкурс „Музика без граници“ за джаз, поп и рок музика – гр. София – четири златни и един сребърен медал (2012, 2013, 2014, 2015, 2016 г.)

Участие на P.R.O. „Acoustic“ в Международния фестивал „Скопско лето“, Македония

Участие на ученици на фестивала „Рок академия“ в гр. Троян  (2014 и 2016 г.)

Участие на ученици на Етно-поп-рок фестивал „Юндола милк“ (2015 и 2016 г.)

Участие на P.R.O „Acoustic“ в концерти пред българската общност в гр. Розенхайм (Германия) и Виена (Австрия)

 

Художествен ръководител: Павел Павлов

тел. 0889343243

Такси: единично посещение – 10.00 лв; на месец – 68.00 лв


Guitar School

The Guitar School was set up in 1994. There, children acquire theoretical knowledge, but also performing skills, which provide a sound basis for performing music in different genres – classical, jazz, pop and rock. The courses take place in three groups: beginners, intermediate and advanced. There are no age restrictions. Some of the people who take our courses are guided solely by curiosity. Others want to prepare to apply for admission to the Lyubomir Pipkov National Music School, the Prof. Pancho Vladigerov National Music Academy and New Bulgarian University. Many have already graduated the above educational establishments and have embarked on a professional career. The Guitar School has earned a place alongside the other music study schools at the municipal cultural institute, the Sredets Culture House with their regular productions and concerts and their tours around Bulgaria and abroad. The young guitarists have taken part in TV shows aired by Bulgarian National TV and bTV and in various festivals in this country and abroad. The Guitar School’s artistic director is Pavel Pavlov.

 

Participation in the opening of the First International Classical Guitar Festival – Kyustendil (1996)

 

Participation in the programme of the above festival, together with the Sredets Culture House Naia Fun Club (1997)

 

Participation in Bosilegrad, Serbia (1998)

 

Concert by the Guitar School and Naia Fun Club on the occasion of Enlighteners’ Day in Bosilegrad, Serbia (1999)

 

Scholarship for lecturer from Paris – World Arts City foundation with the assistance of Sofia Municipality/Paris (2001)

 

Award, certificate and plaque of honour of the Ministry of Culture for high artistic achievements in the promotion of Bulgarian tutoring culture (2007)

 

Participation in the International Classical Guitar Festival, Kyustendil – first place and one-year scholarship for a Guitar School student (2007)

 

 

 

Founding of P.R.O. „Acoustic“ trio with artistic leader Pavel Pavlov (2011)

 

Participation in the Music without Borders jazz, pop and rock music national competition, Sofia – four gold and one silver medal (2012, 2013, 2014, 2015, 2016)

 

Participation of P.R.O. „Acoustic“ in the Skopje Summer International Festival, Macedonia

 

Participation by Guitar School students in the Rock Academy Festival in Troyan (2014 and 2016)

 

Participation by Guitar School students in the Yundola Milk Ethno-pop-rock Festival (2015 and 2016)

 

Participation by P.R.O. „Acoustic“ in concerts for the Bulgarian community in Rosenheim, Germany and Vienna, Austria.

Оставете коментар