Програма за месец декември

  

СТАТУТ

Фестивалът се организира от ОКИ Дом на културата „Средец“ с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

   Право на участие във фестивала има всяка любителска театрална формация от страната, чиито членове са на възраст до 25 години. Мястото на провеждането му е сградата на Дома, находяща се в гр. София, на улица „Кракра“ 2А.

   Целите на фестивала са:

  • да помогне за професионалното израстване на младите изпълнители;
  • популяризиране на театралното изкуство и отварянето му към нови публики;
  • разработване на нови пространства и зони за изпълнителски изкуства;
  • синтез на изкуствата и обмен на идеи и контакти.

   Това е фестивал на site-spesific театъра. Ние ще ви предложим пространства в сградата на нашия Дом, за които вие ще създадете нов, или ще адаптирате вече готов ваш спектакъл. На ваше разположение ще бъде и конвенционалната ни театрална зала, но предимство ще има нетрадиционното ѝ използване. Не  ограничаваме броя на участниците и търсим разнообразието на форми, жанрове и стилове – драма, кукли, невербален театър, пантомима, мюзикъл, огън, театър на открито и всякакви нови форми, които можете да осъществите.

   Темата на фестивала е „Маските падат“.

  Пространствата и информацията за тях можете да видите на нашия сайт dksredets.com

  Вашите предложения трябва да изпратите на нашия имейл dksredets@abv.bg, или по пощата.

  До 15.01.2023 г. трябва да изпратите Заявление за участие в селекция, което да съдържа:

  1. Анотация на формацията;
  2. Описание на спектакъла, придружен с визуален материал (скици, снимки, видео, линкове и др., вкл. и от репетиции);
  3. Технически изисквания.

   До 31.01.2023 г. ще обявим селектираните предложения. На одобрените формации ще изпратим Заявка за участие във фестивала, която трябва да ни бъде върната попълнена до 20.02.2023 г.

   До 10.03.2023 г. ще изготвим програмата на фестивала.

   12.05 – 14.05.2023 г. са дните на фестивала.

   Разходите за пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.

   Всички формации ще получат диплом за учaстие във фестивала.

   Журито ще връчи следните материални награди:

  • за най-въздействащ спектакъл;
  • за иновация и нестандартен подход към представянето на темата на фестивала;
  • поощрителни награди.

   Журито запазва правото си да не връчва обявените награди и в случай на неоходимост да ги видоизменя.

   Контакти: dksredets@abv.bg  и на телефон: 0884010636 – Иван Недялков (технически експерт и координатор)

Спектакъл с участието на деца от балетна школа „Маша Илиева“

Софийска опера и балет

Дата: 03.12.2022 г.

Начало: 19:00 ч.

От admin

НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКИТЕ И МЛАДЕЖКИТЕ ТЕАТРАЛНИ СТУДИИ

   СТАТУТ Фестивалът се организира от ОКИ Дом на културата „Средец“ с подкрепата на Национален фонд „Култура“.    Право на участие във фестивала има всяка любителска театрална формация от страната, …

Прочети още