Пламен Георгиев

Преподавател в

 

ФЕСТ СТУДИО „ЖАР“

СТУДИОТО е творческа лаборатория за огнен театър, театър на открито и в специфични пространства и карнавал. Създадено е през 2008 година от режисьорите-мимографи (експерти по пантомима и безсловесен театър) Елена …

Пламен Георгиев