КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ „СРЕДЕЦ“

В клуба се обучават състезатели по спортни танци, както и любители от всички възрасти и категории – деца, юноши, младежи, аматьори, сеньори и професионални танцьори. Десетки от тях, запленени от магията на танца, приемат това като своя бъдеща професия. Много наши възпитаници днес успешно развиват своята танцова кариера на професионални състезатели и учители по танци не само у нас, но и в редица държави като САЩ, Австрия, Италия и др. Други успешно се реализират в обществено-икономическия, културен и политически живот на страната. Стотици са преминали през нашия клуб, създаден през 1975 г. от Симеон Симеонов – един от първите учители и основатели на спортните танци в България, главен треньор и ръководител на клуба, международен и републикански съдия    по спортни танци.

По линия на Българската федерация по Спортни танци, танцовите двойки от клуба участват активно в Държавния спортен календар на федерацията, както и в Международния спортен календар на Световната танцова федерация. Клубът е носител на първи награди от веригата Купа „България“, както и в класациите от Държавното първенство, първи и втори ранг. Безброй са наградите и отличията от различните състезания в страната и чужбина. Не са малко и престижните международни участия на клуба в гр. Атина и гр. Солун – Гърция, Скопие- Македония, Белград – Сърбия, Румъния, Украйна, Словакия, Германия, Хърватска и др. Клуб по спортни танци „Средец“ е организатор на редица национални и международни състезания, като едно от най-значимите е „Купа София – приз“. В школите на клуба се подготвят непрекъснато подрастващи млади изпълнители. Чрез докосването до вълшебството на танца, децата и младежите обогатяват своята двигателна култура, повишават естетическите си критерии, възпитават се в духовни добродетели като отговорност, постоянство и трудолюбие, партньорски взаимоотношения и култура на поведение, организираност, етични взаимоотношения и най-вече – получават професионална спортна подготовка и танцови умения.

Художествен ръководител: Симеон Симеонов

тел. 0889215605

Такси: единично посещение – 6.00 лв; на месец – 40.00 лв


SREDETS DANCESPORT CLUB

 

The club offers dancesport training to competitors as well as amateurs of all ages and categories – children, youths, amateurs, seniors and professional dancers. Under the spell of the dance magic, dozens now regard dancing as their future profession. Many of our former club members now have successful dance careers as professional competitors and dance tutors in this country, but also in many countries around the world like USA, Austria, Italy etc. Others have proved to be successful in other walks of life in Bulgaria – public, economic, political, cultural. Hundreds have trained at the club since it was founded in 1975 by Simeon Simeonov – one of the first dancesport tutors and founder of the sport in Bulgaria, head coach and club president, international and national dancesport referee. With the assistance of the Bulgarian DanceSport Federation, dance couples from the club have actively been taking part in events from the federation’s national competition calendar, as well as in the international events calendar of the World DanceSport Federation. The club is holder of first prizes from the Bulgaria Cup series, as well as from the national championship ranking, first and second rank. The club has won innumerable awards and distinctions at different competitions in this country and abroad. It has taken part in prestigious international events – in Athens and Thessaloniki – Greece, in Skopje – Macedonia, in Belgrade – Serbia, in Romania, Ukraine, Slovakia, Germany, Croatia and other countries. The Sredets dancesport club is organizer of a number of national and international contests, notable among them – the Sofia Cup Prize. The club is constantly training young hopefuls. The magic of dancing helps children and youngsters improve their physical mobility, hone their aesthetic criteria, mould their spiritual virtues, such as a sense of responsibility, perseverance and hard work, partnership and culture of conduct, an ability to organize their lives, ethical human relationships, but most of all – it helps them acquire professional sports training and dancing skills.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Коментари
 • Здравейте,
  Само с деца ли се занимавате или и с възрастни от всички възрасти?
  Благодаря

  Отговор
  • Здравейте,
   Дейностите на ОКИ ДК „Средец“ са насочени към децата.
   Хубав ден!

   Отговор

Оставете коментар