СТУДИО ЗА МОДЕРЕН БАЛЕТ „КИВИ”

СТУДИО ЗА МОДЕРЕН БАЛЕТ „КИВИ”

 

Танцът е начин да изразиш себе си, своите чувства, емоции, отношение към света – това е мотото на Студио за модерен балет  „Киви“. Създадено е през 1991 г. като продължение на едноименния шоу-балет. Негов основател и художествен ръководител е Радослав Радев – доктор по „Музикално и танцово изкуство“, главен асистент в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – катедра „Музикално- сценично изкуство“. Една от основните задачи на студиото  е да възпитава в децата усет към красивото и експресивното, да изгражда у тях отношение към музиката и танца, да обостря усещането за собствените им тела и едновременно с това да ги развива физически, ментално и творчески. Основа на педагогическия процес е съвременният джаз-танц – стилът, отворен към всичко ново, пречупвайки го през основните си принципи, техниките за тяхното реализиране и творческата фантазия на хореографа. Излишно е да припомняме, че жанрът е дълбоко свързан с импровизацията – незаменим синоним на свободата, творческата инвенция и креативността.                                                                                                              Представителният състав на „Киви“ многократно е участвал в продукции на БНР и стана балет на детското предаване „Музикална чуднотека“. Участва на много концерти, организирани от Дом на културата „Средец“, Столична община, детски развлекателни комплекси и различни организации. В богатата колекция от награди са лауреатства от международните детски фестивали „Малките големи звезди“ и „Ние -XXI век“, както и многократни победи на „Младежта твори“ и „Орфеева дарба“. Всяка година студиото  изнася Коледен, Пролетен и Майски концерти, на които, освен децата от студиото, се изявяват и техни приятели – танцьори, певци и музиканти.    При нас се обучават деца от 5-6 годишна възраст, обединени в различни групи. През годините се сформира и т. нар. „група на мамите“, където мами, баби, татковци и дядовци развиват, упражняват и демонстрират на концертите ни наученото през годините.

Художествен ръководител: Радослав Радев

тел. 0888466085

Такси: единично посещение – 4.50 лв; на месец – 30.00 лв

 


KIWI MODERN BALLET STUDIO

 

Dancing is a form of self-expression, a way to express one’s feelings and emotions, a way to show one’s perspective on the world – this is the motto of Kiwi Modern Ballet Studio, founded in 1991 as an addition to the ballet-show bearing the same name. The studio was set up by Radoslav Radev – assistant professor at the Music and Performing Arts chair of the Prof. Pancho Vladigerov National Academy of Music, with a PhD in music and dance. It is the studio’s primary objective to instill in children a sense of beauty and expression, to give them a perspective on music and dance as well as a keen sense of their own bodies and at the same time help them develop their physique and creativity and broaden their minds. Modern jazz-dance forms the backbone of the teaching process – a style that is open to anything new, refracting novelties through its guiding principles and the techniques applied to bring them to fruition and the creative imagination of the choreographer. Needless to say that the genre is deeply rooted in improvisation – an essential synonym of freedom, of invention and a creative spirit.

 

Kiwi has taken part in many Bulgarian National Radio productions and was selected ballet of the Musical Wonder-theque children’s show. It has taken part in numerous concerts organized by the Sredets Culture House, Sofia Municipality, children’s amusement parks and different organizations. The studio has a great many awards to its name – from the international children’s festivals “Little big stars”, “We – the 21st century” as well as numerous victories at “Youth creativity” and “Gift of Orpheus”. Every year the studio gives a Christmas, a Spring and a May concert, at which the children from the studio perform side by side with their friends – dancers, singers and musicians. We train children from the age of 5-6, divided into different groups. Over the years one more group was formed – that of the “mummies”, where mothers, grandmothers, fathers and grandfathers practice, and at our concerts, demonstrate what they have learnt through the years.

3 Коментари
 • Здравейте! Интересува ме в кои дни и часове се провеждат заниманията? Става въпрос за момиче на 8 години. Хубав ден!

  Отговор
  • Здравейте,
   Изпращам Ви телефонния номер на художествения ръководител на Студио за модерен балет „Киви“ – г-н Радослав Радев: 0888466085.

   Хубав ден!

   Отговор
   • Благодаря!

    Отговор

Оставете коментар