Танцов ансамбъл “Здравец”

Танцов ансамбъл “Здравец” е създаден през 1984 г. от хореографите Александрия и Георги Стоянови. Възпитаници на Академията за музикално, танцово и изобразително  изкуство – гр. Пловдив, те са обучавани от най-добрите специалисти в областта на българското фолклорно изкуство. Със своите постижения ансамбълът се нарежда сред най-емблематичните танцови формации в страната. Репертоарът  му  включва  хореографски постановки от всички етнографски области на България. Костюмите на ансамбъл “Здравец” са разнообразни и пищни, запазили автентичността на нашата традиция. Чрез своите багри, шевици и голямо разнообразие, те успяват да изразят настроението на българина и неговия неповторим темперамент. Изработват се на ръка, а в процеса  взимат участие и самите танцьори, както и техните  родители. Така се запазва духът на обичаите, предава се любовта към старинните български занаяти.

Концертите и спектаклите на ансамбъла винаги се превръщат в празници на народното творчество, на таланта и гения на българския народ, съхранил в продължение на векове своя бит и култура. Ежегодно ансамбъл „Здравец“ изнася внушителен  спектакъл на сцени с мащаба на зала 1 на НДК, взима активно участие в различни културни събития, фестивали и телевизионни предавания. С вълнение и възторг публиката аплодира изкуството на танцьорите, познато не само у нас, но и в страни като Испания, Италия, Швеция, Турция, Франция, Холандия, Белгия, Чехия, Унгария, Гърция, Румъния, Кипър, Йордания, Полша и др.

Впечатляваща е и международната програма на ансамбъла, която включва  Молдовско-цигански танц, Мексикански танци, Турски фолклорни игри, Гръцки народни хора, Арабски танц, Бразилски танц, Кубински фолклорни танци и др.

Днес ръководител на танцов ансамбъл „Здравец“ е известният български хореограф  Георги Стоянов.

 

Награди и отличия на ансамбъл “Здравец” от чужди и наши конкурси.

 

 • Конкурс за фолклорни изкуства “Вино и любов” – 2003 – I място

(Раздел  Народни танци – “Камерни тематични танци)

 • Детски фестивал на изкуствата “Звезден миг” – 2003 – Първа награда

Награда за най-добра хореография и принос в работата с талантливи деца в областта на фолклорното танцово изкуство.

 • Конкурс – фестивал “Младежта твори” – 2003 – II място
 • Конкурс за фолклорни изкуства “Вино и любов” 2004 – I място

(Раздел  Народни танци – “Камерни тематични танци”)

 • Конкурс – фестивал “Младежта твори” 2004 – I място, категория под 14 години
 • Конкурс – фестивал “Младежта твори” 2004 – I място, категория над 14 години
 • Национален Фолклорен Арт Фестивал – 2005 – Първа награда
 • Конкурс Ротариарт Клуб – 2003 – Специална награда за цялостно представяне
 • Конкурс Ротариарт Клуб – 2004 – Специална награда за цялостно представяне
 • Национален Фолклорен Арт Фестивал “Euro-Grade” 2005 – Първа награда
 • Конкурс – фестивал “Младежта твори” 2005 – I място, категория под 14 години
 • Конкурс – фестивал “Младежта твори” 2005 – I място, категория над 14 години
 • Конкурс – фестивал “Младежта твори” 2005 – I място

(Раздел  Характерни танци) , категория под 14 години

 • Конкурс – фестивал “Младежта твори” 2005 – I място

(Раздел  Характерни танци), категория над 14 години

 

 • 2013 г. – Участие в “Aulona International Folk Festival” , (Vlore, Албания) – ТА „Здравец“ спечели Купата на фестивала като най-добра група

 

 • 2014 г. – конкурс „Въображение в ритъм“, раздел „Българска народна хореография“

I място във възрастова група над 18 години.

I място във възрастова група до 14 години

 • 2014 г. – конкурс „Въображение в ритъм“, раздел „Характерни танци“ – I място във възрастова група над 18 години.
 • 2015г. – “The Golden Carnation Folk Dance Competition” – гр. Ялова, Турция  – ТА „Здравец“ печели „Златен карамфил“
 • 2016 г. – конкурс „София твори“ – раздел „Фолклорно танцово изкуство“ – I награда

 

Художествен ръководител: Георги Стоянов

тел. 0899896710

Такси: единично посещение – 3.00 лв; на месец 10.00 лв


Zrdavets Dance Ensemble

 

 

The “Zrdavets” (Geranium) Dance Ensemble was founded in 1984 by choreographers Alexandria and Georgi Stoyanov. Graduates of the Academy of Music, Dance and Fine Arts – Plovdiv, they have been tutored by the top experts in Bulgarian folklore art. The ensemble’s achievements have made it one of Bulgaria’s most emblematic formations. Its repertoire includes choreography shows from all ethnographic regions of the country. The costumes worn by “Zdravets” Ensemble, as dazzling as they are diverse, are invariably true to authentic tradition. With their colours, embroidery, diversity, they are an expression of the inimitable Bulgarian temperament. They are all made by hand, with the dancers themselves and their parents taking part in the process – a way to preserve tradition and pass a love of ancient Bulgarians handicrafts down from generation to generation.

The ensemble’s concerts and shows are always a treasure trove of folklore, talent and the Bulgarian genius that has preserved its culture and traditions through the ages. Every year “Zdravets” Ensemble organizes a magnificent show on a scale fitting of hall No.1 of the National Palace of Culture, and takes an active part in different cultural events, festivals and TV shows. Audiences enthusiastically applaud the dancers, whose art is well known and appreciated in this country but also abroad – in countries like Spain, Italy, Sweden, Turkey, France, Holland, Belgium, the Czech Republic, Hungary, Greece, Romania, Cyprus, Jordan, Poland etc.

The ensemble’s international programme is magnificent – it features gypsy dances from Moldova, Mexican dances, Turkish folklore games, Greek folk dances, Arabian and Brazilian dances, folklore dances from Cuba…

Artistic Director of “Zdravets” Ensemble is foremost Bulgarian choreographer Georgi Stoyanov.

 

Awards and distinctions won by “Zdravets” Ensemble at national and international competitions:

 

“Wine and Love” Folklore Art competition – 2003 – first place (in the “Folk Dance – “Chamber Thematic Dance” category)

 

“Zvezden Mig” (Opportunity knocks) Children’s Art Festival – 2003 – First Prize

 

Prize for best choreography and contribution to working with talented children in folklore art.

 

“Creative Youth” Festival competition – 2003 – Second place

“Wine and Love” Folklore Arts Festival – 2004 – First place

 

(Folk Dance Category – Chamber Thematic Dance)

“Creative Youth” Festival competition – 2004 – First place, under 14 age group

“Creative Youth” Festival competition – 2004 – First place, over 14 age group

National Folklore Art Festival – 2005 – First prize

National Rotary Club Competition – 2003 – Special prize for overall performance

National Rotary Club Competition – 2004 – Special prize for overall performance

“Euro-Grade” National Folk Art Festival – 2005 – First prize

“Creative Youth” Festival competition – 2005 – First place, under 14 age group

“Creative Youth” Festival competition – 2005 – First place, over 14 age group

“Creative Youth” Festival competition – 2005 – First place (Character Dance Category) – under 14 age group

“Creative Youth” Festival competition – 2005 – First place (Character Dance Category) – over 14 age group

 

2013 – Participation in “Aulona International Folk Festival”, (Vlore, Albania) – “Zdravets” Ensemble won the Cup of the Festival for best group

 

2014 – “Imagination in Rhythm” competition, “Bulgarian Folklore Choreography” category

First place in under 18 age group

First place in under 14 age group

 

2014 – “Imagination in rhythm” competition, “, “Character Dance” category – first place in over 18 age group

2015 – “The Golden Carnation Folk Dance Competition” – Yalova, Turkey – “Zdravets” Ensemble wins a „Golden Carnation“

2016 – “Creative Youth” Festival competition – “Folklore Dance art” Category – First Prize

Оставете коментар