ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ „СРЕДЕЦ“

Танцов ансамбъл  „Средец“ е най-старият фолклорен танцов ансамбъл в България. Основан е към Столична община в началото на 1937 г. от група ентусиазирани младежи с ръководител Йордан Николов. След него колективът за кратко е поет от проф. Кирил Дженев. В началото на 50-те години на м. в. начело застава Димитър Димитров – човекът, направил най-много за изключителните постижения на състава, работил с неповторима енергия, любов и невероятен професионализъм до своя последен земен час. В историята на колектива като дългогодишен ръководител се откроява и името на хореографа Марин Маринов. Ансамбълът отдавна се е наредил сред най-добрите танцови формации в България. През годините той е изнесъл концерти на четири континента, посрещнати с възторг от стотици хиляди зрители. Репертоарът включва постановки от всички фолклорни области на  България. Костюмите са майсторски изработени по автентични модели и са специално подбрани за всяка една от оригиналните хореографии. Ежегодно репертоарът се обогатява с нови и завладяващи постановки. Ансамбълът участва активно в културния живот на столицата, страната и чужбина. Изпълненията му се отличават с изключителна чистота на стила, емоционална сила и неподправено художествено майсторство. Настоящите художествени ръководители на танцов ансамбъл „Средец“ са младите талантливи и креативни Николай Илиев и Ива Търнева. Богата е колекцията от отличия, спечелени на редица български и международни фестивали. За високите си художествени постижения и голямата концертна дейност ансамбълът е получил някои от най-престижните български награди: Орден „Република България“ I степен, Орден „Св.Св. Кирил и Методи“ I и II степен, Почетен знак на София, Специална награда на Министерството на културата и др. Талантивите танцьори са носители и на престижни международни награди: “Златно колие “ от Международен фолклорен фестивал в Дижон – Франция, „Златна брадва” – Закопане, Полша, златен медал и лауреатско звание на Десети международен младежки фестивал – Лайпциг,  Германия и др.

прочети още

 • Златен медал – гр. Картаген – Тунис (сред участници от 21 страни)
 • Специална награда на Девети световен младежки фестивал в София
 • Първо място на Международния фолклорен фестивал – Тулча, Румъния (сред 19 колектива, от които 9 професионални)

Наградите на ансамбъла само през 2016 година са:

 • Първо място на Международен младежки фолклорен фестивал „Еврогрейд“, София
 • Първо място в надпреварата за Голямата танцова награда на София, организирана от Сдружението на танцовите дейци
 • Първо място на Международен фолклорен фестивал „Шопски наниз“, гр. Костинброд
 • Първо място на Международен фолклорен фестивал „Златен прах“, с. Челопеч
 • Сребърна брадва в 48 – ми Международен фолклорен фестивал „Златна брадва“, гр. Закопане, Полша

ТА „Средец“ е носител на специална златна статуетка на асоциация „Феномени“.

Такси: единично посещение – 5.00 лв; на месец – 15.00 лв
Телефони за контакт: Ива Търнева – 0883 395 609; Николай Илиев – 0878 105 999


 

The Sredets Ensemble is the oldest folklore dance ensemble in Bulgaria. It was founded by a group of young enthusiasts with artistic director Yordan Nikolov, as a Sofia Municipality ensemble in 1937. Prof. Kiril Jenev took over for a brief period and, at the beginning of the 1950s, was succeeded by Dimitar Dimitrov – the man who has contributed the most to the ensemble’s outstanding achievements, who invested his unequaled energy, love and unparalleled professionalism to his last breath. Choreographer Marin Marinov is another name that stands out as artistic director in the long history of the ensemble. Sredets has long ago taken its place among the top dance formations in Bulgaria. Through the years it has performed and has been enthusiastically acclaimed by hundreds of thousands on four continents of the world. Its repertoire includes performances from all folklore regions of Bulgaria. The costumes are skillfully crafted, based on authentic models and are hand-picked for each of the original choreographies. Every year, new and exciting shows are added to its repertoire. The ensemble takes an active part in the cultural life of Sofia, the country and abroad. Its performances are distinguished by their singular purity of style, emotional intensity and original artistry. The current artistic directors of the ensemble are the young, talented and highly creative Nikolay Iliev and Iva Turneva. Sredets ensemble has a rich collection of awards, won at Bulgarian and international festivals. For the artistic merit of its performances and its innumerable performances on stage, the ensemble has received some of the most prestigious awards in the country: Republic of Bulgaria Order, first degree, Order of Saint Cyril and Saint Methodius, first and second degree, the Sofia Badge of Honour, the Special Award of the Ministry of Culture etc. The talented dancers are also holders of prestigious international awards: Collier d’Or from the International Folklore Festival in Dijon, France, Golden Axe – Zakopane, Poland, gold medal and laureateship at the 10th International Youth Festival, Leipzig, Germany etc.

Read more

 • Gold medal – Carthage, Tunisia (out of participants from 21 countries)
 • Special prize at the 9th World Youth Festival in Sofia
 • First place at the International Folklore Festival – Tulcea, Romania (out of 19 ensembles, 9 of which professional)

The ensemble’s awards in 2016 alone:

 • First place at the Eurograde International Youth Folklore Festival, Sofia
 • First place at the Sofia Grand Dance Prix, organized by the Association of Dancers
 • First place at the Shopski Naniz International Folklore, Kostinbrod
 • First place at the Zlaten Prah (Gold dust) International Folklore Festival, Chelopech village
 • Silver Axe at the 48th International Golden Axe International Folklore Festival in Zakopane, Poland

The Sredets Dance Ensemble is holder of the special gold statuette of the Phenomena Association.

 

4 Коментари
 • Привет,
  Моля эа график на эаниманията, както и дали са подходящи эа начинаещи.
  Благодаря предвсрително.
  Поэдрави,
  Силвия

  Отговор
  • Здравейте, г-жо Владимирова!

   За да отговори на Вашите въпроси, можем да Ви свържем с художественият р-л на ТА „Средец“ г-н Николай Илиев.
   Телефон за връзка: 0878 10 59 99

   Повелаваме Ви весели празници!
   ОКИ ДК „Средец“

   Отговор
 • Здрвейте, мога ли да се запиша при вас

  Отговор
  • Здравейте,
   Ще Ви дам телефонен номер на г-жа Ива Търнева. Те е художествен ръководител на Танцов ансамбъл „Средец“ и ще Ви даде информация.
   Тел. номер: 0883 395 609.

   Хубав ден !

   Отговор

Оставете коментар