Театрална студия „Игра“

Театрална студия „Игра“ е призната от академичното ръководство на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ като формацията с най-голяма заслуга за набиране на театрални кадри и провеждане на културна политика сред най-младите.   Над 70 души,   преминали през студията, днес са професионални   актьори,   театрални или кинорежисьори   в България, Англия и САЩ. Ние постоянно   разширяваме сферата на влияние сред младите, като по този начин искаме да запазим културните традиции на страната и чрез съвременни форми на театрално общуване да създадем една просветена и културна среда за живот в България.   Най-важното средство при изграждане на духовни ценности е високият художествен критерий, с който студията успява да постигне изключителни резултати при подготовката на подрастващите за театралния живот у нас и по света. Около 20 години ни делят от началото – време, през което сме работили с   над 700   деца и младежи на възраст от 10 до 30 години. Поставени са 40 пиеси, спечелени са безброй награди    – Първа награда на Младежки фестивал във Виена, Австрия, с пиесата „Мисията“ на Ханс Крендлесбергер,   Специалната награда на зрителите на фестивал на непрофесионалните театри в Македония с пиесата „Любовникът“ на Харолд Пинтър, Първа награда на фестивал „АРТЕМОНА“ , с. Емона, България – със спектакъла „Пеперудите са свободни“ от Леополд Герш, пет първи награди в различни раздели на Младежкия театрален фестивал „Талантино“ – Благоевград и др. Но най-голямата награда за обществото ни са десетките театрали, преминали през студията, които в момента определят културните тенденции на България,    във всички нейни театрални институции.

Преди няколко години трима бивши възпитаници успяха да направят огромен пробив със своята театрална компания на легендарния „Бродуей“ в Ню Йорк. Те поканиха Петър Върбанов – художествения ръководител на „Игра“ и заедно с него създадоха два спектакъла по текстове на Деян Дуковски, световноизвестния македонски драматург. Г-н Върбанов беше режисьор на единия и консултант на другия. И двата спектакъла бяха номинирани от нюйоркската критика за награди.

През последните години студията активно се включва в инициативата за разпространение на театралното изкуство в неформална среда през летните месеци. Бяха изиграни представления в множество градски паркове и летни театри.

Художествен ръководител: Петър Върбанов

тел. 0887549093

Такси: единично посещение – 8.00 лв; на месец – 55.00 лв


Igra (Play) drama studio is recognized by the academic administration of the Krastyo Sarafov National Academy for Theatre and Film Arts as the formation that has contributed most to attracting youngsters to theatre and bringing cultural policy to the youngest. More than 70 people who have attended the studio are now professional actors, theatrical producers or film directors in Bulgaria, Great Britain and USA. We are constantly spreading this sphere of influence among the young in an endeavor to preserve the country’s cultural traditions, and, by applying contemporary forms of theatrical communication, to create an enlightened and cultured living environment in Bulgaria. An indispensable instrument in moulding spiritual values is the elevated artistic criterion of the studio that helps it attain outstanding results in training young people for theatrical life in this country or anywhere in the world. It is around 20 years since the studio was founded, years in which we have worked with over 700 children and young people aged 10 to 30. We have staged 40 plays and have won innumerable prizes – First Prize at the Youth Festival in Vienna, Austria for the play “The Mission” by Hans Krendlesberger, the Special Viewers’ Choice Award at the Festival of Amateur Films in Macedonia for “The Lover” by Harold Pinter, First Prize at the Artemona Festival in Emona village, Bulgaria for “Butterflies are Free” by Leonard Gershe, five first prizes in different categories at the Talantino Youth Drama Festival in Blagoevgrad, Bulgaria, etc. But the biggest reward for the community are the dozens of people, former students at the studio, who now shape the cultural tendencies in Bulgaria at all of its institutions connected with drama.

A few years ago three former students of Igra Studio made a huge breakthrough on Broadway in New York with their theatre company. They invited Igra’s artistic director Petar Varbanov, and together created two shows based on texts by world-famous playwright from Macedonia Dejan Dukovski. Mr. Varbanov produced one of the shows and consulted for the other; both were nominated for awards by the New York critics. In recent years the studio has been actively involved in the initiative aimed at popularizing the art of theatre in an informal setting during the summer months. Shows were put on in many city parks and on numerous open-air stages.

10 Коментари
 • Здравейте бих искала да попитам дали приемана 14 годишни момичета?

  Отговор
  • Здравейте,
   Давам Ви телефонния номер на г-н Петър Върбанов. Той е художествен ръководител на Театрална студия „Игра“ и ще Ви даде необходимата информация.
   Петър Върбанов: 0887 549093
   Хубав ден !

   Отговор
 • Здравейте,

  Имате ли лятна школа, която подготвя за НАТФИЗ?

  Отговор
  • Здравейте,

   В ОКИ Дом на културата „Средец“ нямаме такава школа.

   Хубав ден !

   Отговор
 • Здравейте! За 18 г.шни, последна година ученици и с желание за кандидатстване в НАТФИЗ имате ли целогодишни подготвителни курсове? Какви са условията – колко дни в седмицата, цена? Може ли да се запише момиче, което не се е занимавало до момента с театър?

  Отговор
  • Здравейте,
   Не предлагаме такива курсове.
   Г-н Петър Върбанов, който е художествен ръководител на Театрална студия „Игра“ провежда индивидуални обучения.
   Давам ви неговия телефонен номер, той ще ви каже дали има такава възможност.
   Ако имате интерес, свържете се с него: 0887 549093.

   Хубав ден!

   Отговор
 • Здравейте! Опитахме се да се свържем с този номер но изглежда че е грешен

  Отговор
  • Здравейте! За кой телефонен номер става на въпрос?

   Отговор
 • Здравейте! Късно ли е човек на 19 години да се запише на курс по актьорско майсторство в група за начинаещи?

  Отговор
  • Здравейте,
   Давам ви имейл адреса на г-н Петър Върбанов – художествен ръководител на ТС „Игра“.
   pvp_1607@abv.bg
   Хубав ден!

   Отговор

Оставете коментар